Polityka prywatności aplikacji mobilnej Irish Menu

  1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej „Etno Carpathia” (dalej „Polityka Prywatności") należącej do Gastronomicon Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie; ul. 3-go Maja 8, 35-030, NIP 8133676060.
  2. Aplikacja „Etno Carpathia” (dalej "Aplikacja”), jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android) lub sklepu Itunes (iOS).
  3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS, lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia WI-FI
  4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
  5. Aplikacja może wykorzystywać dostęp do pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline.
  6. Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push.
  7. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
  8. Polityka Prywatności ma charakter niezależny w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, i Apple Appstore. Gastronomicon Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store i Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344).
  9. Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Aplikacji, postępu technologicznego lub zmiany przepisów prawa.